v for vendetta

2005-2006 yılında amerika-almanya yapımı film.
unutulmaz replikleri arasında şunlar yer almaktadır;
 spoiler!
fikirler kurşun geçirmez
14-17 yaş arası ergen anarşistlerin favori filmi. v'nin ölümüne de üzülürler kesin.
”uzunca süre maske takarsan altındaki kişiliği de unutursun.”
yakın gelecekte geçen; sisteme karşı bir başkaldırı ve aynı zamanda bugünkü sistemin meşruluğunu, günümüz insanının bilinç altına kodlayan bir anti-süper kahraman.

gelecekte kurulu olan düzeni tüm acımasızlığla göstererek bugünkü ahlaki değerlere, demokrasi ve özgürlük kavramlarının önemine dikkat çeker. aynı zamanda v kapitalizm eleştiri yapmaktan ziyade (bkz: post kapitalizm) eleştirisi yapar. çünkü filmin senaryosu gereği temsil ettiği evren kapitalizm sonrası evredir.

bu ütopik dünya da kurulu olan "devlet" kavramının sorgulanması ve "temsiliyet" yetkisinin halkın elinden alınarak devletin tek güç haline gelmesini tüm çıplaklığıyla gözler sererken bir yandan baskıcı rejim eleştirisi yapar ve diğer yandan da anarşist bir duruş sergiler. 1984 romanına ve filmine bir saygı duruşu ve gönderme olarak nitelenebilecek bu bakış, sistem karşıtlığından ziyade ideolojik sistemlerin yarattığı ahlak kavramı üzerinedir.

bu ise anarşizim olarak nitelendirilebilir. ancak v nin anarşizm duruşu resmi ideoloji-medya-siyaset üçgeni tanımlaması ile aşırı derecede liberal ve özgürlük savunucusu bir söylem de kazanır.

iç içe geçmiş farklı ideolojiler seyirciyi düşünmeye zorlar. bu ise postmodernist insanın sorgulama kavramı üzerine ne denli eksik olduğunu bize hissettirir. "zorlayarak düşünen insan" kavramının yakın gelecekte, bu gibi yönetimlerin ortaya çıkmasında ki en büyük faktör olduğuna dikkat çeker .

postmodernizmin düşünceleri yapıbozumuna uğratma ve farklı bağlamlarda birleştirme ilkesi v nin sözlerine de yansır. bu ne denle v özgürlük-baskıcı rejim öğretilmiş insanüçgenine de karşıdır .

v aynı sistemin "ötekisi" iken ötekilerin de "yabancısı"dır.

bu sistemin ötekisidir çünkü sistemi kabülenmemekte ve direnmektedir. öteklerin yabancısıdır çünkü direnme işinde fiziksel güç ve şiddet kullanmaktadır.

hollywood süper kahramanlarının yaptığı gibi v sisteme hizmet etmektense neredeyse terörizm sayılabilecek davranışlarda bulunur. ancak izleyici gözünde v nin bu şiddeti yadsınmaz çünkü sistemin bunu hakettiği izleyiciye daha önceden öğretilmiştir. normal şartlar altında herhangi bir süper-kahramanın adalet binasını bombalaması mümkün değilken biz v yi izlerken onun bu eylemine hak veririz. v post-kapitalizmin adaletsizliğine vurgu yapmak amacıyla sembolik olarak adalet binasını havaya uçurmak ister ki bu güçsüzün-güçlünün adaletine karşı isyanını temsil eder.
güzel film izleyin ama maske alıpta sokaklara çıkmayın.
''hatırla, hatırla, 5 kasım gününü hatırla, patlamayı, ihaneti ve komployu, bu ihaneti unutmak için hiçbir neden bulamıyorum.'' (v)