upuzun

uzun olan bir varlığın sonra ki varlığa göre daha uzun olma durumu