tarihçi

tarih ile alakalı alaylı veya fakülteli malumatı bulunan kimse. fakültelisi makbuldür elbette...