suskunluk sarmalı

ötekinin toplumda kendisini nasıl gizlediği ile ilintili iletişim kuramı.
düşündüklerini ifade edemiyorsa bir insan düşünse bile gene de yoktur örneğinden yola çıkarsak, bu sarmalın içerisinde bulunan "öteki" düşünsel anlamda ayrışsa bile, eylem modelinde toplumsal davranış kalıplarının dışına çıkamaz kendisine bir yer bulamaz.
bu sarmalın içerisinde bulunan "öteki" yabancılaşsa da "onlardan" biriymiş gibi hareket etmek zorunda kalır. deneysel olarak sürü psikolojisinin incelenmeye değer bir parçası gibidir.
ancak sarmalın çatlaması ve ya kişinin kendisini bu sarmalın dışına doğru itmesi, dışında bir yere konumlandırması gene düşüncelerinim kitlsel harekete dönüşmüş halini frketmesi ile mümkün olur.
darbe dönemleri türkiyesini çok güzel açıklayan kuramdır.