serseri

argoda efendilikten payını almamış bilinçsiz pis adam demekmiş ne demek olduğunu bilmeden kimselere söylemeyin.