şeref

toplumun birbirine göstermek istediği doğrular