robotik kodlama

sertifika programı ile artan iş gücü ihtiyacını karşılamak günlük karşılaşılan problemlere çözüm odaklı yaklaşma tarzı sağlamak yaratıcı düşünce ve düşünme yetisinin kazanımı farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara robotik kodlama eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

robotik ve kodlama eğitimi sertifika programı ile farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara robotik kodlama eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

kaynak: https://www.e-semakademi.com.tr/tr/course-details/robotik-kodlama.html?I=32