özgür düşünce

medya-internet-televizyon-sinema dörtgeni ile aranızdaki ilişkinin yakınlığına göre bireyde gelişmesi söz konusu olan veya olmayan düşünce. sistemin dışına taşmak isteyenlerin vazgeçilmezi. hangi ideolojiyi savunursa savunsun her zaman sistemin dışındadırlar. takdir edilesi insanlardır.
sözlükte bile ismimizi saklayarak tarihe gömdüğümüz durumdur.
bilim, edebiyat ve sanat gibi insana değer ve anlam katan faaliyet biçimlerini insanın kendisinde içselleştirmesi yolu ile açığa çıkan ruhsal yönelim. özgür düşünceyi daha da anlamlı-değerli hale getiren, uğruna ödeyeceğiniz bedeli düşünmeden, o düşünce uğruna harekete geçilmesidir.
örneğin, feminizm.

kadın erkek eşitliğini savunur. asla ve asla kadını üstün tutmaz. kadına pozitif ayrımcılık yapılmasını istemez ve hatta erkeğe biçilen sorumluluk adı altındaki yükleri sırtından alır.

"eve erkek para getirir."
"hesabı erkek adam öder."

hayır bir de neden erkek adam öder? hesabı ödemekle mi adam oluyorsun? kadın ödeyince adamlığın mı gidiyor? bırakın şu hastalıklı gerici düşünceleri. kadın da para kazanır. kadın da evine para getirir ve kadın da hesabı öder.

"evde kalmış kız kurusu."
"kadınsa kadınlığını bilecek evde oturacak."

yok anam evde oturmayacağım. işimi elime alıp bazı erkeklerin korktuğu şu askerliği de yapacağım. bir de neden erkek evlenmeyince canı istemedi oluyor da kadın evlenmeyince kız kurusu lakabını hak ediyor? kadının da canı istemeyebilir. ayrıca meslekten bahsetmiştim asker falan, değinmek isterim; "mesleğin cinsiyeti olmaz arkadaşım."

bunu feminazi ile karıştıran yarım akıllılar var. ben kadının da üstün olmasına karşıyım. sırf cinsiyetim gereği neden senden üstün olayım?

kısaca, feminizm kadını erkeğin boyunduruğundan söküp özgür kılan düşüncedir.
davranış açısından özgürlük sorumluluğu da beraberinde getirdiği gibi aynı yöntem düşüncede de geçerlidir.