medikal

medikal, sağlığı korumak ve sağlığı geri getirmek için yapılan uygulamaların tümüne denir. daha kısa bir ifadeyle 'şifa sanatıdır” diyebiliriz. dolaysıyla “tıp sanatı” da diyebiliriz.
bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere medikal ve tıp ifadeleri birbiri içindedir.
http://www.medikalsatis.com