maganda

görgüsüz ahlaksız anlayışsız eşkiya demekmiş.