helvacı

helva yapan helva ustası manasına gelir efendim.