elazığ

eski adı el aziz olan, diyap ağa ve şeyh sait gibi iki uç kutupta insan çıkaran güzide ilimiz.
https://elazighaber23.com