benimsemek

kökenine bakıldığında "ben" e ait olmayan bir şeyin benliğe katılması. kısaca kendiniz veya kendinizden olmayanın rıza göstererek kabul edilmesi ve ya farkında olmadan bilinç altınıza sokularak kabul ettirilmesidir. bu eylemin temelin de öncelikle kabullenilmeyen ve ön yargı ile yaklaşılan bir olay, durum, kişi veya nesnenin bağlamından ayrılarak yeniden inşa edilip, kendisine yeni anlamlar yüklenerek bilinçte meşrulaştırılması yatar. kısaca duygunun yerini akla ve mantığa bırakmasıdır benimsemek