belgin

belirgin demekmiş ayrıca benim anamın adı.
galip derviş dizisinde galip'in suikaste uğrayan karısı.