belgin

belirgin demekmiş ayrıca benim anamın adı.